Pytania i odpowiedzi

Etapy poszerzania Unii Europejskiej

Pytanie 1
Jakie państwa przystąpiły do UE w 1952 r.?
Belgia
Francja
Włochy
Niemcy (RFN)
Luksemburg
Holandia
Pytanie 2
Jakie państwa przystąpiły do UE w 1973 r.?
Dania
Irlandia
Wielka Brytania
Pytanie 3
Jakie państwa przystąpiły do UE w 1981 r. ?
Grecja
Pytanie 4
Jakie państwa przystąpiły do UE w 1986 r.?
Hiszpania
Portugalia
Pytanie 5
Jakie państwa przystąpiły do UE w 1990 r. ?
Niemcy (NRD)
Pytanie 6
Jakie państwa przystąpiły do UE w 1995 r.?
Austria
Finlandia
Szwecja
Pytanie 7
Jakie państwa przystąpiły do UE w 2004 r.?
Słowacja
Węgry
Polska
Estonia
Łotwa
Cypr
Malta
Słowenia
Czechy
Litwa
Pytanie 8
Jakie państwa przystąpiły do UE w 2007 r.?
Rumunia
Bułgaria
Pytanie 9
Ile było rozszerzeń Unii ? (Włącznie z utworzeniem)
8
Pytanie 10
Wymień lata wszystkich rozszerzeń (i założenia) [ chronologicznie, po odstępach; np. 1888 1895 1899]:
1958 1973 1981 1986 1990 1995 2004 2007
Pytanie 11
W którym roku do UE przystąpiły - Szwecja, Finlandia i Austria?
1995
Pytanie 12
W którym roku przystąpiły do Unii: Niemcy (RFN), Francja, Włochy, Belgia, Luksemburg, Holandia?
1958
Pytanie 13
W którym roku przystąpiły do Unii: Irlandia, Wielka Brytania, Dania?
1973
Pytanie 14
W którym roku do Unii przystąpiła Grecja?
1981
Pytanie 15
W którym roku przystąpiły do Unii: Portugalia i Hiszpania?
1986
Pytanie 16
W którym roku przystąpiło do Unii NRD?
1990
Pytanie 17
W którym roku przystąpiła do Unii Rzeczpospolita Polska?
2004
Pytanie 18
W którym roku przystąpiły do Unii: Bułgaria i Rumunia?
2007
Pytanie 19
Ile państw przystąpiło do UE w 2004 r.?
10