Pytania i odpowiedzi

500 pytań z fizyki

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Zbiór pytań i zadań z fizyki. Ogromna ilość pytań testowych do rozwiązania.
Ilość pytań: 234 Rozwiązywany: 57897 razy
Pytanie 16
Zależność prędkości od czasu przedstawiono na poniższym wykresie. W czasie trzech sekund ruchu ciało przebywa drogę:
4,5 m
Pytanie 17
Z przedstawionego wykresu prędkości v jako funkcji czasu t wynika, że droga przebyta w czasie 3 sekund wynosi:
3 m
Pytanie 18
Ciało poruszające się ruchem jednostajnie przyspieszonym (V0=0) przebywa w drugiej kolejnej sekundzie od rozpoczęcia ruchu drogę 3 m. Przyspieszenie w tym ruchu wynosi:
2 m/s^2
Pytanie 19
Przyspieszenie pojazdu poruszającego się po prostej wynosi 1,2 m/s^2. Ile wynosiła średnia prędkość pojazdu w ciągu pierwszych trzech sekund? (V0 = 0)
1,8 m/s
Pytanie 20
Punkt poruszał się po prostej w tym samym kierunku. na rysunku przedstawiono zależność przebytej drogi s (w metrach) od czasu t (w sekundach). Posługując się tym wykresem, możemy wnioskować, że maksymalna prędkość w tym ruchu wynosiła około:
1 m/s
Pytanie 21
Na rysunku przedstawiono zależność prędkości v od czasu t dla dwóch punktów materialnych (prosta 1 dla punktu pierwszego, prosta 2 dla punktu drugiego). Drogi przebyte przez punkty w czasie T:
są różne, przy czym droga przebyta przez punkt pierwszy jest trzy razy dłuższa od drogi punktu drugiego
Pytanie 22
Która z tych cząstek znajdzie się po dwóch sekundach najdalej od swego początkowego położenia?
cząstka 4
Pytanie 23
Która z tych cząstek porusza się ze stałym niezerowym przyśpieszeniem?
cząstka 1
Pytanie 24
Która cząstka po dwóch sekundach znajdzie się w swoim początkowym położeniu?
cząstka 3
Pytanie 25
Na wykresie przedstawiono zależność przyspieszenia od czasu w pierwszej i drugiej sekundzie ruchu. Jakim ruchem porusza się ciało w czasie pierwszej i drugiej sekundy ruchu? Jaka jest jego prędkość po dwóch sekundach ruchu? (v0 = 0)
w czasie obydwu sekund ciało poruszało się ruchem niejednostajnie przyspieszonym, a prędkość po dwóch sekundach wynosi 3 m/s
Pytanie 26
Na rysunku przedstawiono zależność prędkości punktu poruszającego się po linii prostej od czasu. Posługując się tym wykresem możemy wywnioskować, że zależność przyspieszenia a od czasu t (dla tego punktu) poprawnie przedstawiono na wykresie:
A
Pytanie 27
Zależność przyspieszenia od czasu przedstawiono na wykresie (v0 = 0). Prędkość końcowa po trzech sekundach w tym ruchu wynosi:
3 m/s
Pytanie 28
B
Pytanie 29
A
Pytanie 30
D

Powiązane tematy

#fizyka #zadania