Pytania i odpowiedzi

Historia Grafiki

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test przygotowany dla studenta WIT z konkretnego materiału podanego na zaliczenie.
Ilość pytań: 73 Rozwiązywany: 3740 razy
Pytanie 1
Co oznacza skrót A.E.
avant la lettre
Pytanie 2
Co oznacza skrót C.E.
contre epreuve
Pytanie 3
Co oznacza skrót E.E.
odbitka próbna
Pytanie 4
Co oznacza skrót B.A.T
odbitka wzorcowa, odbitka druga sygnowana przez artystę jako zgoda do druku, wzór dla całego nakładu
Pytanie 5
Co oznacza skrót E.A. (E.A. I, E.A. II
odbitka artysty (10% wykonane przez artystę zanim przekazano druk do drukarza)
Pytanie 6
Co oznacza skrót E.E. (E.E.1, E.E.2 itp)
odbitka stanowa (przed ukończeniem kompozcji na płycie, cel: konrola efektów własnej pracy)
Pytanie 7
Co oznacza skrót H.C.
odbitka poza handlem (odbitka wykonana w drukarni lub przez artystę do jego arciwum albo zbiorów; nie ma wartości rynkowej)
Pytanie 8
Co oznacza skrót E.F.
odbitka końcowa/ odbitka weryfikacyjna (na koniec druku całego nakładu: unieważnienie płyty przez jej przekreślenie/ przedziurawienie i wykonanie z niej odbitki)
Pytanie 9
Co oznacza pojęcie "odbitki z retuszami"
odbiki stanowe wykonywane przez artystę w celu sprawdzenia efektów kreski i waloru
Pytanie 10
Co oznacza pojęcie faksymila
kopia ryciny etodami fotochemicznymi z oryginalnej ryciny
Pytanie 11
Co oznacza sformułowanie: A LA POUPEE
odbitka barwna z jednej płyty
Pytanie 12
Data powstania akwaforty Rembrandta "Uczony w swojej pracowni (Faust)"
1652
Pytanie 13
Data powstania akwaforty Upadek Gigantów Salvatora Rosy
1663
Pytanie 14
Data powstania miedziorytu Geore Romney'a "Shakespearre attended by Nature and the Passions"
1799
Pytanie 15
Data powstania grafiki Johanna Henrego Fuseli "Prospero, Miranda, Caliban and Ariel"
1797