Pytania i odpowiedzi

Anatomia i Fizjologia Zwierząt

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Budowa Ciała Zwierząt oraz Fizjologia
Ilość pytań: 21 Rozwiązywany: 7224 razy
Pytanie 1
Anatomia jest to:
dział biologii zajmujący się badaniem budowy i kształtu ciała żywych organizmów
Pytanie 2
Histologia jest to:
nauka o tkankach
Pytanie 3
Inaczej Anatomia Patologiczna
Patomorfologia
Pytanie 4
Co to jest Homeostaza?
równowaga fizyko-chemiczna w organiźmie, umożliwiająca jego funkcjonowanie
Pytanie 5
Tkanka to zespół komórek o:
Pytanie 6
Jak nazywają się Białe krwinki (leukocyty) z grupy granulocytów(białe ciałka krwi posiadające ziarnistości w cytoplaźmie)które są kwasochłonne:
eozynofile
Pytanie 7
Wskaż prawidłowe nazwy
Pytanie 8
Ile kręgów ma koń w odcinku lędźwiowym?
6
Pytanie 9
Ile kręgów posiada pies w odcinku ogonowym?
Pytanie 10
ile kręgów ma bydło w odcinku szyjnym?
7
Pytanie 11
Ile par żeber ma świnia?
Pytanie 12
Mostek u zwierząt składa się ze zrośniętych ze sobą członów mostkowych, wyróżnia się 3 części :
Pytanie 13
Ile żeber rzekomych ma pies?
4
Pytanie 14
Ile żeber prawdziwych ma koń?
8
Pytanie 15
W czaszce rozróżnia się 2 zasadnicze części są to :