Pytania i odpowiedzi

Azja

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test jest dla II klasy Gimnazjum. Zawiera Podstawowe zagadnienia dotyczące Azji.
Ilość pytań: 5 Rozwiązywany: 7891 razy
Pytanie 1
Najgłębszą depresją na kuli ziemskiej jest Morze...?
Martwe
Pytanie 2
Jakie algomeracje leżą w Azji?
Kalkuta, Dhaka, New Delhi
Pytanie 3
Główną rośliną żywieniową we wschodniej i poudniowej części Azji jest...?
ryż
Pytanie 4
Który opis opisuje Chiny?
W kraju tym znajduje się niemal połowa światowego pogłowia trzody chlewnej.
Pytanie 5
Azja to kontynent(pod względrm powierzchni)?
1