Trwa aktualizacja platformy Memorizer. W tym czasie niektóre elementy serwisu mogą być niedostępne. Prosimy o cierpliwość :)

Pytania i odpowiedzi

Barbarzyńska Europa

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Średniowiecze
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 2803 razy
Pytanie 1
W którym roku germański wódz Odoaker zdetronizował cesarza zachodniorzymskiego Romulusa Augustulusa?
476
Pytanie 2
jak nazywa się zgromadzenie wolnych mężczyzn w germańskich państewkach plemiennych ?
wiec
Pytanie 3
Od którego wieku ludy germańskie zaczęły ulegać stopniowej chrystianizacji?
V w.
Pytanie 4
W którym roku wojska Odoakra zostały rozgromione przez Ostrogotów, którymi dowodził król Teodoryk Wielki?
493
Pytanie 5
W pierwszej połowie którego wieku państwa Wandalów oraz Ostrogotów zostały unicestwione przez Cesarstwo Bizantyjskie?
VI w
Pytanie 6
Czy w germańskich państewkach plemiennych płacono podatki?
Nie
Pytanie 7
Zaznacz państwa które istniały w Europie Zachodniej w V i VI wieku
Król. Ostrogotów
Król. Franków
Państwo Gepidów
Król. Wizygotów
Pytanie 8
W którym roku Longobardowie wkroczyli do Italii? (Wydarzenie to zakończyło epokę wielkiej wędrówki ludów w Europie Zachodniej)
586
Pytanie 9
Kościół był instytucją, która zachowała ciągłość między starożytnością i średniowieczem.
Tak
Pytanie 10
Kto przeprowadził chrystianizację Irlandii?
św. Patryk
Pytanie 11
Kiedy stoczono bitwę pod Adrianopolem?
378
Pytanie 12
Jak nazywał się król, który w 429 r. postanowił przesiedlić swój lud (Wandalów) do Afryki Północnej?
Genzeryk