Pytania i odpowiedzi

Antyczna Grecja dla szkoły podstawowej i gimnazjum

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Jest to test przygotowujący do zdania myślę że pozytywnie testu z historii dla klasy pierwszej gimnazjum :)
Ilość pytań: 45 Rozwiązywany: 4337 razy
Pytanie 1
Grecja jest krajem ...
Górzystym
Pytanie 2
Co to jest ?
Jeden z niewielu fresków
Damy dworu
Przetrwały w ruinach pałacu na Knossos
Pytanie 3
Co to jest ?
Maska Agamemnona
Zrobiona jest w całości z złotej blachy
Pochodzi z 1500 r p.n.e
Pytanie 4
Cywilizacja Minojska inaczej nazywana jest ?
kreteńską
Pytanie 5
Cywilizacja Mykeńska inaczej nazywana jest ?
Achajską
Pytanie 6
Rozwój cywilizacji achajskiej przypada na ? ... - ...
1600 - 1200
Pytanie 7
"Wieki Ciemne " przypadają na ?
1200 r p.n.e
Pytanie 8
Cywilizacja mykeńska rozwineła się na terenie ?
Peloponezu
Pytanie 9
Co to jest kolonia ?
Dużo nowo utworzonych polis
Pytanie 10
Co to jest metropolia ?
Ojczysta polis
Pytanie 11
Przyporządkuj daty do wydarzeń :)
444 r p.n.e
Wybranie Peryklesa na stanowisko stratega
508 r p.n.e
Reformy demokratyczne w atenach
ok 300 r p.n.e
Powstanie kultury minojskiej
ok 1200 r p.n.e
Upadek kultury mykeńskiej
VI w p.n.e
Początek kultury greckiej
338 r p.n.e
Utrata niepodległości przez ateny
ok 800 r p.n.e
Założenie Sparty
404 r p.n.e
Zwycięstwo sparty nad atenami
146 r p.n.e
Utrata niezależności przez Spartę
499 r p.n.e
Wybuch powstania greków w jonii
490 r p.n.e
bitwa pod maratonem
449 r p.n.e
koniec wojen z persami
510 r p.n.e
budowa swiatyni apolla w deltach
432 r p.n.e
budowa partenonu
356 r p.n.e
zniszczenie swiatyni artemidy w efezie podczaz pozaru
Pytanie 12
Czym zajmowali się mieszkańcy Hellady
Rolnictwem
Wyrobem Tkanin
Rybołówstwem
Pytanie 13
Co to jest ?
brama lwic
Pytanie 14
Co to jest ?
Pałac w Knossos
Pytanie 15
Czym jest polis ? ...-...
miasto-państwo

Powiązane tematy

#historiagrecji #starozytnosc