Pytania i odpowiedzi

20 lecie miedzywojenne

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania dotyczą Polski w dwudziestoleciu międzywojennym - test, daty
Ilość pytań: 22 Rozwiązywany: 28167 razy
Pytanie 1
Pierwszą stację Polskiego Radia otwarto w Warszawiew roku:
1926
Pytanie 2
Ignacy Daszyński był:
socjalistą i prezesem Tymczasowego Rządu Ludowego RP
Pytanie 3
Pierwszym miastem, które po I wojnie światowej odzyskało niepodległość jest:
Kraków
Pytanie 4
Zamachu na Gabriela Narutowicza dokonał
Eligiusz Niewiadomski
Pytanie 5
Preprowadził bardzo istotną refolmę skarbu w 1924:
Władysław Grabski
Pytanie 6
Wojna celna z Niemcami trwała w latach:
1925-1934
Pytanie 7
Awangarda Krakowska zrzeszona by.ła wokół pisma:
Zwrotnica
Pytanie 8
Przedstawicielami Polski na konferencji wersalskiej byli:
Roman Dmowski, Ignacy Paderewski
Pytanie 9
Bitwę pod Skoczowem (29 styczeń 1919)i Kieżmarkiem (8 grudzień 1919) rozegraliśmy z :
Czechosłowacją
Pytanie 10
Pożyczka dillonowska wynosiła:
21 mln dolarów
Pytanie 11
Dowódzcą Polski podczas uderzenia znad Wieprzą (16 VIII 1920) był
Józef Piłsudski
Pytanie 12
Podczas walk ulicznych z 12-14 maja 1926 (zamach majowy) zginęło:
379 osób
Pytanie 13
Niestabilność rządów II RP w latach 1918-1926 objawiała się tym, że mięliśmy:
13 gabinetów w 8 lat
Pytanie 14
Nowela która ustanawiała w Polsce rządy autorytarne uchwalona była w ....................... 1926 roku (dzień i miesiąc):
2 sierpień
Pytanie 15
podczas wyborów brzeskich Sanacja zdobyła;
55 % głosów

Powiązane tematy

#20leciemiedzywojenne #daty