Pytania i odpowiedzi

63 Pytania ze Starożytnej Grecji

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Ten bardzo obszerny test zawiera aż 63 pytania dotyczące antycznej Grecji na poziomie liceum.
Ilość pytań: 63 Rozwiązywany: 84396 razy
Pytanie 1
Najdawniejsze cywilizacje greckie to:
ateńska i spartańska
Pytanie 2
Początki cywilizacji uznanych za greckie to lata ok.:
2000p.n.e. (związane jest to z powstaniem najstarszej na tym terenie kultury - kultury minojskiej - od legendarnego Minosa.
Pytanie 3
Ustaw właściwą kolejność:
1
epoka archaiczna
2
epoka klasyczna
3
epoka hellenistyczna
Pytanie 4
"Wielka kolonizacja" oznacza:
tworzenie nowych miast - państw greckich od M. Czarnego po Afrykę i od Syrii po Płw. Iberyjski
Pytanie 5
"Wielka kolonizacja" nastąpiła :
od VIII do VI w. p.n.e.
Pytanie 6
Największe terytorialnie państwo greckie to:
Ateny
Pytanie 7
Po likwidacji monarchii w Atenach wprowadzono ustrój arystokratyczny, słowo to oznacza:
rządy najlepszych
Pytanie 8
NAJWYżSZą władzą w Atenach po reformie Klejstenesa były:
Zgromadzenie Ludowe (eklezja) i Rada Pięciuset
Pytanie 9
Reforma Klejstenesa oznaczała:
oddanie władzy wszystkim wolnym obywatelom
Pytanie 10
Reforma Drakona oznaczała:
spisanie prawa zwyczajowego, w celu ograniczenia samowoli w jego interpretowaniu
Pytanie 11
Reforma Solona oznaczała:
likwidację niewolnictwa za długi
strząśnięcie długów
likwidację kamieni dłużnych
podział społ.na 4 klasy majątkowe - co zapoczątkowało timokrację
Pytanie 12
Reforma Peryklesa oznaczała:
rozkwit demokracji
Pytanie 13
Rada Starszych w Sparcie nazywana była:
Geruzją
Pytanie 14
Powstanie jońskie datujemy na:
499?494 p.n.e.
Pytanie 15
Reforma Drakona w Atenach nastąpiła w roku:
621 p.n.e.