Pytania i odpowiedzi

Anatomia - kręgosłup podstawowe terminy

Pytanie 1
kręgosłup
columna vertebralis
Pytanie 2
kręgi szyjne
vertebrae cervicales
Pytanie 3
kręgi piersiowe
vertebrae thoracicae
Pytanie 4
kręgi lędźwiowe
vrtebrae lumbales
Pytanie 5
kręgi krzyżowe
vertebrae sacrale
Pytanie 6
kręgi guziczne
vertebrae coccygeae
Pytanie 7
trzon kręgu
corpus vertebrae
Pytanie 8
łuk kręgowy
arcus vertebrae
Pytanie 9
otwór kręgowy
foramen vertebrale
Pytanie 10
kanał kręgowy
canalis vertebralis
Pytanie 11
rdzeń kręgowy
medulla spinalis
Pytanie 12
żyły podstawno-kręgowe
venae basivertebrales
Pytanie 13
nasada łuku kręgowego
pediculus arcus vertebrae
Pytanie 14
wcięcie kręgowe
incisura vertebrae
Pytanie 15
otwór międzykręgowy
foramen intervertebrale
Pytanie 16
płytka łuku kręgowego
lamina arcus vertebrae
Pytanie 17
wyrostek kolczysty
processus spinosus
Pytanie 18
wyrostek poprzeczny
processus transversus
Pytanie 19
wyrostek stawowy
processus articulares