Pytania i odpowiedzi

Anatomia egzamin 2

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Egzamin z anatomii.
Ilość pytań: 51 Rozwiązywany: 3109 razy
Pytanie 16
Skąd i dokąd niosą krew żyły?
z obwodu do serca
Pytanie 17
Wypisz kolejność obwodu krwi w obiegu płucnym (małym):
Pytanie 18
Skąd wpływa krew do prawego przedsionka?
z żyły dolnej, górnej i zatoki wieńcowej
Pytanie 19
Jakie 2 tętnice prowadzą krew do mózgu?
wewnętrzna i kręgowa
Pytanie 20
Wymień główne tętnice na przedramieniu:
łokciowa i promieniowa
Pytanie 21
Jakie tętnice tworzą łuk tętniczy powierzchowny i głęboki na przedramieniu?
łokciowa i promieniowa
Pytanie 22
W których naczyniach krwionośnych krew płynie najszybciej?
tętnice
Pytanie 23
W których naczyniach krwionośnych krew płynie najwolniej?
naczynia włosowate
Pytanie 24
Od czego zależy ciśnienie tętnicze krwi?
Pytanie 25
Jakie są prawidłowe parametry ciśnienia tętniczego?
120/80 mm Hg
Pytanie 26
Wymień żyły powierzchowne na kończynie dolnej:
odpiszczelowa, odstrzałkowa
Pytanie 27
Co robi i gdzie leży mięsień zginacz krótki palców?
leży na dłoni i zgina palce
Pytanie 28
Co robi i gdzie leży mięsień prostownika krótkiego palców stopy?
leży an grzbiecie stopy i prostuje palce
Pytanie 29
Jakie ruchy wykonuje się w stawach międzypaliczkowych?
zgina i prostuje palce
Pytanie 30
Jakie ruchy wykonuje się w stawie promieniowo-nadgarstkowym?
odwodzenie i przywodzenie

Powiązane tematy

#anatomia