Powtórzenie: Andrzej frycz Modrzewski

O Polskim pisarzu ;]

Biografia, powtórzenie. 24 pytań.

Andrzej urodził się w roku
1503
Miejsce urodzenia Andrzeja to :
Wolbórz
Jego ojciec miał na imię
Jakub
"Frycz" to
przydomek pisarza , ktory odziedziczył po ojcu
Andrzej wyjechał do Krakowa w wieku :
11 lat
Andrzej Frycz Modrzewski pobierał nauki w:
Uniwersytecie w Wittenberdze
Akademii Krakowskiej
Wpisz poniżej prawda lub fałsz

Andrzej był uznany za heretyka
prawda
Andrzej po studiach otrzymał stopień:
bakałarza
Wpisz poniżej prawda lub fałsz

Andrzej przyjął niższe świecenia kapłańskie
prawda
Wpisz poniżej prawda lub fałsz

Andrzej przyjął niższe świecenia kapłańskie
prawda
Święcenia przyjął w roku
1522
Wójtem Wolborza został w roku
1553
Pomimo że był duchownym, to w wziął ślub z Jadwigą Kamieńską w roku
1560
Z Jadwigą Kamieńską miał :
troje dzieci
Jego syn miał na imię
Andrzej
Król wydał Andrzejowi list żelazny w roku:
1556
W 1560 roku stracił wójtostwo wolborskie , gdyż
za kare ,bo jako kapłan ozenił się
Zmarł w roku
1572
Zmarł :
na morowe powietrz
Był właścicielem majątków :
Skrzynki
Małecz
Jego najbardziej znane dzielo to De Republica emendanda , czyli
O poprawie Rzeczpospolitej
De Republica emendanda została wydana w roku :
1551
De Republica emendanda składała sie z czesci
o obyczajach
o szkole
o prawach
o kościele
o wojnie
Wpisz prawda lub falsz:
Pisał renesansowe mowy publicystyczne
prawda

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.