Aleksyz20

555 13

Materiały stworzone przez użytkownika Aleksyz20

Test zawiera pytania o daty różnych traktatów o współpracy, które podpisała Polska.
#wos #wiedza #o #spoleczenstwie
Rządy III RP. Daty podawaj okresami rządzenia, np.: 1995-1996 (bez spacji). Jeśli rządy zaczęły się i skończyły w tym samym roku, datę podawaj w ten sposób: 1994-1994
#rząd #premier
Zdjęcia premierów. Odpowiedzi podawać w następujący sposób: Donald Tusk Platforma Obywatelska. Jeśli w nazwie partii znajduje się cudzysłów, pomiń go. Nazwy partii mają być z okresu, gdy osoba sprawowała urząd premiera.
#wos #wiedza #o #społeczeństwie
Dotychczas było 7 kadencji Sejmu. Teraz trwa VIII kadencja Sejmu. Trening rozpoznawania kadencji po rządach, datach i partiach.
#kadencje #wos #wiedzaospoleczenstwie
Daty i dopasowywanie opisów.
#wos #wiedza #o #społeczeństwie
Łacińskie zasady prawa.
#zasady #prawa #wos #wiedza #o #społeczeństwie
Daty konfliktów i wydarzeń po 1945 r. obowiązujące na maturze z WOS-u. Daty przedziałowe podawać bez spacji, np. 1945-1946
Rozpoznawanie budynków i miejsc na świecie, zgodnie z wymaganiami maturalnymi. Nazwy organizacji i miasta ROZDZIELAJ PRZECINKAMI I SPACJĄ, NP. Sejm RP, Warszawa.
Walnij sobie teścik przed maturką.Wpisywać pełne nazwy, żadnych skrótów typu "ONZ", "ds." etc.
#onz #agendyonz
Daty i dokumenty.System ochrony praw człowieka ONZ.
#wos #prawa #czlowieka #wiedzaospoleczenstwie
Daty. Dokumenty Rady Europy.
#maturazwosu #prawaczlowieka #daty
Podaj nazwę organizacji, siedzibę i datę powstania. Wzór: Związek Kwiatuszków, Las, 1990
#wos #organizacjemiedzynarodowe #onz #nato
Misje pokojowe ONZ.
#wos #onz #misjepokojowe