Peter105

761 25

Materiały stworzone przez użytkownika Peter105

Test historyczny dotyczący władców z dynastii Hohenzollernów. Pytania o historię Branderburgii i Prus.
#hohenzollern #branderburgia #prusy #historiaeuropy
Parę pytań związanych głównie z I wojną światową.
Pytania w teście dotyczą wojny trzydziestoletniej.
#wojnatrzydziestoletnia
Test ze znajomości dat związanych z monarchią Anglii.
#historiaanglii
Test ze znajomości dat dotyczących monarchii we Francji.
#historiafrancji
Ćwiczenia ze znajomości słówek języka angielskiego. Różne słówka
#slowka #englishvocabulary #slowkazangielskiego
#stoliceafryki #afryka
Rozwiń skróty
#jednostka #samorzadu #terytorialnego #samorzad #rada #gminy #powiatu #sejmik #wojewodztwa
Zasadniczo źródłem pytań w teście jest książka J. Zimmermanna "Prawo administracyjne".
#prawo #administracyjne #administracja
Kilka paremii łacińskich.
#paremie #lacinskie #lacina #rzym #prawo