marycha_93

13 14

Materiały stworzone przez użytkownika marycha_93

Test z psychopatologii. 414 pytań dla studentów psychologii.
Wybrane słówka z hiszpańskiego, zawierają akcenty!
#hiszpanski #slownictwo
Słówka zawierają akcenty
#hiszpanski #slownictwo
Wybrane słówka, dopisz antonim, słówka zawierają akcenty
#hiszpanski #slownictwo
Test zawierający podstawowe zagadnienia związane z psychologią ekonomiczną. Różne formy pytań.
#psychologia #psychologiaekonomiczna
Test zawiera pytania wprowadzające w tematykę public relations.
#pr #publicrelations
Pytania o słówka związane z kinem
#hiszpanski #slownictwo
Pytania dotyczące rodzajów funkcji, jakie dobra materialne pełnią w życiu konsumenta.
#psychologia #psychologiaekonomiczna
Test sprawdzający znajomość przymiotników, które mogą być przydatne w dyskusji na temat filmów. Słowa zawierają hiszpańskie akcenty.
#hiszpanski #slownictwo #kino
Test na znajomość zasad tworzenia przymiotników przeciwstawnych. Zawiera hiszpańskie akcenty.
#hiszpanski #przymiotniki #slownictwo
Wybrane idiomy hiszpańskie
#hiszpanski #idiomy
Test zawiera przykładowe zdania/pytania, przydatne podczas rozmów na temat kina, umawiania się do kina itp. Słowa zawierają hiszpańskie akcenty.
#hiszpanski #slownictwo #gramatyka
Test sprawdzający znajomość "trzonów" dla czasowników nieregularnych w czasie przyszłym.
#hiszpanski #futuro #czasowniki
Test ze znajomości wybranych przymiotników
#hiszpanski #slownictwo #przymiotniki