Epika - Testy

Lista testów dotycząca literatury a dokładnie gatunku epiki.

REKLAMA

Epika podstawowe pojęcia

Sprawdzenie znajomości pojęć związanych z epiką oraz gatunków epickich
#Epika

Rodzaje i gatunki literackie

Liryka, epika, dramat - cechy rodzajów literackich, przykłady. Gatunki literackie - charakterystyka, przykłady.
#liryka #epika #dramat #rodzaj #literacki #gatunki #literackie

rodzaje literackie

Test dotyczy ogólnych wiadomości z zakresu teorii literatury - rodzaje literackie.
#epika #liryka #dramat

Romantyzm w Polsce i Europie

test, który umożliwi sprawdzenie swojej wiedzy na temat epoki romantyzmy w Polsce i Europie.
Przydatny do liceum, gimnazjum i na maturę!
#romantyzm #polska #europa #mickiewicz #norwid #słowacki #język #polski #literatura #epika #liryka #dramat #XIX #wiek #XVIII #burza #napór #wiersze #romantycy #sztuka #daty #krasiński #liceum #klasa #szkoła #epoka #epoki #