Temat

nowaera

Filtruj wyniki

Wszystkie kategorie
Biologia
Historia
Chemia
Biologia
Biologia klasa 7, dział 1
Biologia jako nauka, test z rozdziału 1 podręcznika "Nowa Era"
Biologia
Biologia klasa 7, dział 3
Aparat ruchu, test z rozdziału 3 podręcznika "Nowa Era"
Biologia
Korzeń - budowa i funkcje
Budowa, funkcje, modyfikaje korzenia
Historia
Klasa 4, dział 2 - Od Piastów do Jagiellonów
Klasa 4 szkoły podstawowej. Pytania ze średniowiecza w Polsce, historia Polski od Piastów do Jagiellonów.
Historia
Klasa 5, dział 1 - Pierwsze cywilizacje
Sprawdzian ze znajomości działu "Pierwsze cywilizacje" z podręcznika Wczoraj i dziś.
Historia
Klasa 5, dział 3 - Starożytny Rzym
Sprawdzian z historii dla klasy 5, dział 3 - Starożytny rzym
Historia
Klasa 6, dział 2 - W rzeczypospolitej szlacheckiej
Sprawdzian z rozdziału 2 podręcznika Historia Wczoraj i dziś.
Historia
Klasa 6, dział 3 - W obronie granic Rzeczypospolitej
Sprawdzian wiedzy z rozdziału 3 podręcznika Historia Wczoraj i dziś.
Historia
Klasa 7, dział 1 - Europa po Kongresie wiedeńskim
Sprawdzian z rozdziału 1 podręcznika "Wczoraj i dziś" dla klasy 7.
Historia
Klasa 7, dział 2 - Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim
Sprawdzian z historii dla klasy 7 z rozdziału "Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim"
Historia
Klasa 7, dział 3 - Europa i Świat po Wiośnie Ludów
Historia
Klasa 7, dział 4 - Ziemie polskie po Wiośnie Ludów
Sprawdzian z rozdziału 4 historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Powstanie styczniowe i jego następstwa, rozwój przemysłu i kultury na terenach zaborów.
Historia
Klasa 8, dział 2 - Polacy podczas II Wojny Światowej
Sprawdzian z rozdziału 2 podręcznika "Wczoraj i dziś" dla klasy 8.
Historia
Klasa 8, dział 3 - Świat po II Wojnie Światowej
Sprawdzian z rozdziału 3 historii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Zimna wojna, żelazna kurtyna, rozpad systemu kolonialnego, konflikt na bliskim wschodzie, wspólna Europa.
Chemia
Atomy i cząsteczki
Dokładny test sprawdzający znajomość zagadnienia atomów i cząsteczek oparty na podręczniku CHEMIA NOWEJ ERY wydawnictwa Nowej Ery
Chemia
Łączenie się atomów - Nowa Era
Sprawdzian znajomości działu "Łączenie się atomów" z podręcznika Chemia Nowej Ery. Rozwiąż test "Łączenie się atomów" i przygotuj się do klasówki.
Chemia
Skały i minerały
Nowa Era, poziom podstawowy, dział 1 temat 1
Chemia
Substancje i ich przemiany
Substancje i ich przemiany, sprawdzian z I rozdziału podręcznika Chemia Nowej Ery.
Chemia
Tlenki i wodorotlenki
Pytania z tlenków i wodorotlenków w oparciu o podręcznik Nowej Ery do Chemii.