Temat

rachunkowosc

Filtruj wyniki

Wszystkie kategorie
Język angielski
Ekonomia
Uczelnie wyższe
Zarządzanie
Język angielski
Podstawy rachunkowości 1
funkcje, zasady rachunkowości
Język angielski
Rach fin
Zestaw prywatny, zabezpieczony hasłem
Uczelnie wyższe > Ekonomia
Jakiś test z jakiejś książki o rachunkowości budżetowej ue wroc
OKROPNIE TRUDNE RZECZY. NA SZCZĘŚCIE MAMY ŚCIĄGĘ! Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
Uczelnie wyższe > Ekonomia
Podstawy rachunkowości 2
składniki bilansu
Uczelnie wyższe > Ekonomia
Podstawy rachunkowości 3
zasady funkcjonowania kont księgowych
Uczelnie wyższe > Ekonomia
Podstawy rachunkowości 4
rachunek zysków i strat
Uczelnie wyższe > Ekonomia
Podstawy rachunkowości 5
ewidencja księgowa operacji gospodarczych
Uczelnie wyższe > Ekonomia
Podstawy rachunkowości 6
podstawy prawne w rachunkowości, wycena w rachunkowości
Uczelnie wyższe > Ekonomia
Rachunkowość Pfaff
Rachunkowość
Uczelnie wyższe > Ekonomia
Rachunkowość test 1
Rachunkowość finansowa
Uczelnie wyższe > Ekonomia
Rachunkowość test 2
Rachunkowość finansowa
Uczelnie wyższe > Ekonomia
Rachunkowość test 3
Rachunkowość Finansowa
Uczelnie wyższe > Ekonomia
Rachunkowość test cz.1
Uczelnie wyższe > Ekonomia
Rachunkowość test cz.2
Uczelnie wyższe > Ekonomia
Rachunkowość test cz.3
Uczelnie wyższe > Ekonomia
SSF
Opis
Uczelnie wyższe > Ekonomia
Test z Rachunkowości Zarządczej
Pytania dotyczą rachunkowości zarządczej.
Uczelnie wyższe > Zarządzanie
Zaawansowana rachunkowość zarządcza