Temat

rosja

Filtruj wyniki

Wszystkie kategorie
Historia
Geografia
Inne
Kultura
Historia
Absolutyzm w Rosji, Austrii i Prusach
Przemiany ustrojowe w Europie Środkowej i Wschodniej, Rosja w XVIIw, Rządy Piotra I, Prusy w drodze do mocarstwości, Monarchia Habsburgów Austriackich, Austriacka wojna o sukcesję, Wojna siedmioletnia, Reformy Marii Teresy i Józefa II, Rosja Katarzyny II Wielkiej,
Historia
Europa po kongresie wiedeńskim
Zwołanie Kongresu, główne decyzje, święte przymierze, sprawa polska na kongresie, wielkie księstwo poznańskie, wolne miasto kraków, królestwo polskie, gospodarka Królestwa Polskiego, społeczeństwo po kongresie wiedeńskim, nowe ideologie, ruchy narodowe na początki XIXw, wojna Greków o niepodległość, Rosja,
Historia
Klasa 6, dział 4 - Od absolutyzmu do republiki
Sprawdzian z rozdziału 4 podręcznika do historii dla klasy 6. Absolutyzm, monarchia parlamentarna, oświecenie i wojna o niepodległość Ameryki.
Historia
polityka zagraniczna Rzeczpospolitej w I poł XVII wieku
Zygmunt III Waza a tron szwedzki, ekspansja na wschodzie, wojny z Turcją.
Historia
Rewolucje w Rosji
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Rewolucja lutowa, okres dwuwładzy, rewolucja październikowa i powstanie ZSRS.
Historia
Rzeczpospolita a Kozacy
Kozaczyzna, Powstanie Chmielnickiego, Wojny z Rosją
Historia
Stosunki polsko-moskiewskie w XVII wieku
Test dotyczący stosunków Polski z państwem rosyjskim w XII wieku oraz problem kozacki (powstanie Chmielnickiego).
Historia
Wojny polsko-szwedzkie, polsko-rosyjskie i polsko-tureckie
Wojny prowadozne przez Polskę w XVII w. ze Szwecją, Turcją i Rosją
Historia
Wojny z Rosją w XVII wieku
Konflikt z Rosją w XVII wieku
Historia
Wojny z Rosją XVII w. i Powstanie Chmielnickiego.
Test dotyczący XVII - sto wiecznych wojnach polsko-rosyjskich.
Geografia
Sąsiedzi Polski. Dział - Niemcy.
Pytania w oparciu o książkę "Planeta Nowa" do klasy II gimnazjum.
Geografia
Sąsiedzi Polski. Dział - Rosja.
Pytania w oparciu o książkę "Planeta Nowa" do klasy II gimnazjum.
Inne
W jakim państwie znajduje się dany obiekt?
Zaznacz prawidłowo obiekt: budynek, górę, wulkan itp. w jakim państwie się znajduje.
Kultura
Między nami sąsiadami
Co wiesz o mieszkańcach krajów sąsiadujących z Polską? Czy znając tylko język urzędowy kraju poradzisz sobie w kontakcie z innymi ludźmi? Co musisz wiedzieć, aby nie popełnić faux pas w Rosji, Niemczech, Ukrainie?