Temat

ue

Filtruj wyniki

Wszystkie kategorie
Język angielski
Historia
Fizyka
WOS
Ekonomia
Uczelnie wyższe
Inżynieria
Język angielski
fip2
babababa
Historia
Droga ku wspólnej Europie
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Europa po II wojnie światowej i początki Unii Europejskiej.
Fizyka
URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE
Egzamin z urządzeń elektrycznych, pytania testowe.
WOS
Członkowie unii europejskiej
powodzenia
WOS
Droga do Unii Europejskiej i jej instytucje
Obszerny test sprawdzający wiedzę z zakresu integracji UE (postacie, koncepcje, traktaty), oraz instytucji Unii Europejskiej.
WOS
Etapy poszerzania Unii Europejskiej
WOS
Funkcjonowanie UE
Funkcjonowanie UE
WOS
Instytucje UE
Test przygotowujący do Matury z WOSu. Pytania dotyczą instytucji w Unii Europejskiej.
WOS
Integracja europejska 2
Test przygotowujący do Matury z WOSU. Pytania dotyczą integracji europejskiej.
WOS
Integracja europejska 4
Test przygotowujący do Matury z WOSU. Pytania dotyczą integracji europejskiej.
WOS
Integracja Europejska; Unia Europejska
Kalendarium, traktaty, osoby - przygotowanie do matury z WOSu.
WOS
Polska w Organizacjach Międzynarodowych
WOS
UE - geneza, zadania, organy, polska w ue
WOS
Unia Europejska 1
Uczelnie wyższe > Ekonomia
Analiza finansowa 2 fir
fir zif ue
Uczelnie wyższe > Inżynieria
Egzamin z Inżynierii Produktu
Egzamin z Inżynierii Produktu na UE we wrocławiu
Uczelnie wyższe > Ekonomia
FiP egzamin
Finanse przedsiębiorstw
Uczelnie wyższe > Ekonomia
Jakiś test z jakiejś książki o rachunkowości budżetowej ue wroc
OKROPNIE TRUDNE RZECZY. NA SZCZĘŚCIE MAMY ŚCIĄGĘ! Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
Uczelnie wyższe > Ekonomia
Polityka pieniężna
dzienne + zaoczne 2017, 2018
Uczelnie wyższe > Ekonomia
Postępowanie i Kontrola Podatkowa PKIP
UE Wroc K.K.
Uczelnie wyższe > Ekonomia
Rachunkowość Komputerowa
Egzamin