Conditionals 0-3

[]

conditional structure use examples
0 if ... present simple ... present simple ogólne, niezmienne prawdy i fakty

1) If you freeze water, it turns into ice.

2) If you heat water to 100 degress, it boils.

1 if ... present simple ... will przewidywania, obietnice, prawdopodobieństwa, przyczyna - skutek

1) If she doesn't hurry, she will be late.

2) If you study hard, you will pass the exam.

2 if ... past simple ... would + infinitive hipotezy, wymyślone sytuacje w teraźniejszości/przyszłości, dawanie rad

1) If I were you, I'd definitely ask her out.

2) If I won a million dollars, I'd buy a car.

3 if ... past perfect ... would + have + III f. wymyślone sytuacje w przeszłości, przeszłość nie do zmienienia, sytuacje teoretyczne

1) If you had worked harder, you'd have passed the exam.

2) If I had met her last week, I'd have given her this book.

Podobał Ci się ten artykuł?

Podziel się nim ze znajomymi. Im też może okazać się pomocny.