Test z historii sztuki

Alberti, Brunelleschi i Palladio

architektura Albertiego, Brunelleschiego i Palladia
Ilość pytań: 21 Rozwiązywany: 2681 razy