Test

Anatomia - brzuch i miednica

Pytanie 1
Oceń poprawność twierdzeń dot. peritoneum
peritoneum parietale jest nieunerwione
peritoneum parietale ogranicza od przodu spatium retroperitroneale
peritoneum wytwarza liczne zachyłki będące miejscem występowania przepuklin wewnętrznych
paritoneum viscerale wpływa na umocowanie narządu i jego ruchomość
peritoneum parietale przechodzi w peritoneum viscerale w mesenterium
Pytanie 2
Oceń poprawność twierdzeń dot. tętnic jamy brzusznej
a. gastrica sinistra biegnie w plica gastropancreatica
a lienalis oddaje aa. gastricae breves
gałęzie a. mesenterica inferior zespalają się gałęziami t. biodrowej wewnętrznej
a. hepatica propria oddaje a. gastrica dextra
a. mesenterica superior unaczynia całą dwunastnicą
Pytanie 3
Przez przeponę przechodzą
przewód piersiowy na wysokości th12 (przez rozwór aorty)
ż. nieparzysta przez szczelinę boczną odnogi przepony po stronie lewej
żyła główna dolna na wysokości Th10 po stronie prawej
naczynia nabrzuszne górne przez rozwór przełykowy
n. trzewny większy przez szczelinę przyśrodkową odnogi przepony
Pytanie 4
Hernia inguinalis medialis
przechodzi przez całą długość canalis inguinalis
przechodzi w fossa inguinalis medialis oraz przez annulus inguinalis superficialis
przechodzi bocznie od arteria et vena epigastrica inferior
może być wrodzona lub nabyta
może posiadać worek przepuklinowy złożony z processus vaginalis peritonei
Pytanie 5
Oceń poprawność twierdzeń dot. vesica urinaria
Cały pęcherz moczowy jest pokryty otrzewną
trigonum vesicae stanowi wyniosły, gładki, niepofałdowany twór
pęcherz moczowy u kobiety położony jest wyżej nić u mężczyzny
jest najwyżej położonym narzędem miednicy
mocz ucieka do pęcherza moczowego okresowo
Pytanie 6
Arteria gastrica sinistra
odchodzi od a. gastroepiploica sinistra
oddaje a. gastroduodenalis
oddaje rami oesophagales
oddaje a. cystica
odchodzi od a. hepatica propria

Powiązane tematy

#anatomia #brzuch #miednica