Test z Medycyny

Anatomia - brzuch i miednica

Pytanie 1
Oceń poprawność twierdzeń dot. peritoneum
Pytanie 2
Oceń poprawność twierdzeń dot. tętnic jamy brzusznej
Pytanie 3
Przez przeponę przechodzą
Pytanie 4
Hernia inguinalis medialis
Pytanie 5
Oceń poprawność twierdzeń dot. vesica urinaria
Pytanie 6
Arteria gastrica sinistra
Dalej