Test z fizyki

Sprawdzian z optyki

Test z Fizyki z zakresu Optyki. Test „Optyka”. Światło, zwierciadła, lasery.
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 28363 razy