Test

Histologia

Pytanie 1
Erytrocytopoeza megaloblastyczna ma miejsce:
w szpiku kostnym, w 3 miesiącu rozwoju
w wątrobie od 6 tygodnia rozwoju zarodkowego
tylko w stanach chorobowych
w ścianie pęcherzyka żółtkowego, w 2 tygodniu rozwoju
Pytanie 2
Płat przedni(gruczołowy) przysadki rozwija się z:
neuroektodermalnej kieszonki międzymózgowia
mezodermy przyśrodkowej
ektodermalnej kieszonki zatoki gębowej
endodermalnej kieszonki jelita przedniego
Pytanie 3
Przyporządkuj białko do połączenia międzykomórkowego: I. Obwódka zwierająca II. Desmosom III. neksus A. plakoglobina B. desmogleina C. koneksyna D. kadheryna
I D, II B, III A i C
I D, II A i B, III C
I C, II A i B, III D
I A i D, II B, III C
Pytanie 4
W uchu:
komórki podporowe i włoskowate narządu Cortiego wytwarzają wargę spiralną rąbka
szkielet trąbki słuchowej od strony jamy nosowo-gardłowej stanowi chrząstka szklista
nabłonek dwuwarstwowy sześcienny worka endolimfatycznego jest miejscem wchłaniania endolimfy
plamki statyczne łagiewki i woreczka są utworzone przez nabłonek jednowarstwowy walcowaty
Pytanie 5
Szlaki transportu aksonalnego są wyznaczane przez mikrotubule polimeryzujące końcem szybkorosnącym:
odśrodkowo w neurycie
dośrodkowo w dendrytach
odśrodkowo w dendrytach
dwukierunkowo w neurycie
Pytanie 6
Odpowiednikiem przydanki w sercu jest:
nasierdzie
śródsierdzie
brak poprawnej odpowiedzi
wsierdzie

Powiązane tematy

#histologia