Andy Warhol

Pytanie 1
Data urodzenia Andy Warhola jest kwestią sporną. Najprawdopodobniejszą z nich jest :
Pytanie 2
Po urodzeniu nie nazywał sie Andy Warhol a ....(podaj prawdziwe imię i nazwisko artysty)
Pytanie 3
podaj tytuł dzieła
Pytanie 4
podaj tytuł oraz technikę dzieła (oddziel przecinkiem tytuł od techniki)
Pytanie 5
po śmierci ojca w 1942 andy zarabiał poprzez :
Pytanie 6
lalka Andy'ego Warhol'a nazywała się :
Dalej