Test na prawo jazdy

Pierwszeństwo przejazdu na Skrzyżowaniu

Pytanie 1
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
Pytanie 2
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
Pytanie 3
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 ma pierwszeństwo przed pojazdem:
Pytanie 4
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
Pytanie 5
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
Pytanie 6
Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
Dalej