Test dla uczelni wyższych

Dokumentowanie zasobów wód podziemnych

Test z Hydrogeologii. Pytania o dokumentowanie zasobów wód podziemnych.
Ilość pytań: 71 Rozwiązywany: 3632 razy