Test z Wiedzy o społeczeństwie

Dyplomacja WOS

Pytanie 1
Przewodniczącym Komitetu do Spraw Europejskich jest:
Pytanie 2
Posiedzeniom COREPER-u przewodniczy:
Pytanie 3
Zgodnie z Konstytucją RP, politykę zagraniczną Polski prowadzi
Pytanie 4
Umowa międzynarodowa, która nie podlega ratyfikacji, wymaga:
Pytanie 5
Zgodnie z Konwencją wiedeńską o prawie traktatów pełnomocnictwa do podpisania umowy międzynarodowej nie potrzebuje:
Pytanie 6
Wg większości danych statystycznych w 2010 roku Chiny stały się drugą gospodarka świata wyprzedzając pod względem PKB:
Dalej