Test z Chemii

2017 POLIMERKI

Pytanie 1
Polimery termoplastyczne
Pytanie 2
Guma
Pytanie 3
PA 6.6
Pytanie 4
Żywice epoksydowe sieciuje się
Pytanie 5
HPDE
Pytanie 6
Polimeryzacja emulsyjna:
Dalej