Test

Analiza finansowa 2 fir

Pytanie 1
Stopa podatku dochodowego ma wpływ na próg rentowności dla zysku netto.
Pytanie 2
Punkt obojętności dla dźwigni finansowej (EBIT*) zmienia się wraz ze zmianą wielkości kapitału całkowitego.
Pytanie 3
IRR to taka stopa zwrotu dla której NPV=0.
Pytanie 4
Dyrektor finansowy, który ustala zbyt wysoką wymaganą stopę zwrotu z projektu inwestycyjnego będzie odrzucał projekty, które mogą podnieść wartość firmy.
Pytanie 5
Koszt kapitału własnego jest wyższy od stopy wzrostu dywidendy.
Pytanie 6
IRR dla przepływów różnicowych (przy dwóch projektach) może być mniejsze od punktu obojętności NPV.

Powiązane tematy

#fir #zif #ue