Test

Lalka - Bolesław Prus

Pytanie 1
Ojciec Izabeli Łęckiej miał na imię:
Krzysztof
Jan
Zenon
Tomasz
Pytanie 2
Wokulski został zesłany na Sybir za
udział w powstaniu styczniowym
udział w Wiośnie Ludów
udział w napadzie na bank
udział w powstaniu listopadowym
Pytanie 3
Akcja Lalki rozgrywa się w latach
1877 - 1880
1848 - 1854
1878 - 1879
1865 - 1867
Pytanie 4
W których miejscach rozgrywa się akcja Lalki B.Prusa?
Krakowie
Zasławiu
Lwowie
Paryżu
Warszawie
Pytanie 5
Wokulski posiada cechy bohatera
szekspirowskiego
romantycznego
jest postacią negatywną
werterycznego
Pytanie 6
Społeczeństwo Warszawy zostało przedstawione w powieści jako 4 grupy. Przyporządkuj każdego bohatera do odpowiedniej mu grupy.
Szlachta ziemiańska
Wirski
Mieszczaństwo
Węgrowicz
Arystokracja
Prezesowa Zasłańska
Lud
Rodzina Wysockich