Test

A.65: Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych