ALITMEJT TEST Z MONO.

Pytanie 1
Które gatunki nie są uznawane za drób w Polsce, mimo że uznaje się je w UE?
Pytanie 2
Co charakteryzuje ptaki grzebiące?
Pytanie 3
Czy religia wpływa na rozwój produkcji drobiarskiej?
Pytanie 4
Jaki kraj jest na 1 miejscu w Europie pod względem produkcji mięsa?
Pytanie 5
W jakim wieku kura znosi pierwsze jajo?
Pytanie 6
Kto jest największym producentem mięsa drobiowego na świecie?
Dalej