Test kwalifikacji zawodowej

A68: Technik administracji

Pytanie 1
Cechą osoby prawnej jest
Pytanie 2
Orzekanie w sprawach skarg na akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego należy do właściwości
Pytanie 3
Na postanowienie organu administracji o zatwierdzeniu lub odmowie zatwierdzenia ugody służy
Pytanie 4
Nie jest prawnie wiążące
Pytanie 5
Organem egzekucyjnym w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym jest
Dalej