Test biograficzny

Bolesław Prus

Pytanie 1
Bolesław Prus urodził się:
Pytanie 2
Miejsce urodzin Prusa to:
Pytanie 3
Prawdziwe imię i nazwisko Bolesława Prusa to:
Pytanie 4
Pod czyją opieką wychowywał się młody Prus?
Pytanie 5
W jakim powstaniu brał udział Bolesław Prus i ile miał wtedy lat?
Dalej