Uczelnie wyższe

[ELKA] PMK - Zerówka

Pytanie 1
Zastosowanie mikroelektroniki w sprzęcie elektronicznym...
Pytanie 2
Co oznacza skrót "ASIC" ?
Pytanie 3
W jakim stopniu wzrosła niezawodność systemów komputerowych w ciągu ostatnich 25 lat ?
Pytanie 4
Jaką odległość przebywa fala elektromagnetyczna w ciągu 1 nanosekundy ?
Pytanie 5
Czy w Polsce można projektować i wykorzystywać układy ASIC ?
Pytanie 6
Co to jest płytka wieloprojektowa (multiproject wafer) ?
Dalej