Test niesklasyfikowane

Informatyka Stosowana

egzamin, systemy operacyjne, Bazy danych, obrazy, programowanie, sieci
Ilość pytań: 156 Rozwiązywany: 2978 razy