Test

2 Wojna Światowa Podsumowanie

Pytanie 1
Uporządkuj w kolejności chronologicznej wydarzenia z okresu II wojny światowej.
1
bitwa powietrzna o Anglię
2
napaść ZSRR na Polskę
3
kapitulacja III Rzeszy
4
kapitulacja Japonii
5
atak Japończyków na Pearl Harbor
6
zaatakowanie ZSRR przez III Rzeszę
7
lądowanie aliantów w Normandii
8
atak wojsk niemieckich na Polskę
Pytanie 2
Wymień przyczyny klęski polaków w kampanii wrześniowej
powołanie polskiego rządu na emigracji
przewaga wrogich armii
brak pomocy ze strony Francji i Wielkiej Brytanii
Pytanie 3
Wybierz zdania prawdziwe
W 1941 roku do koalicji antyhitlerowskiej przyłączył się Związek Radziecki.
Stany Zjednoczone przystąpiły do wojny po niemieckim ataku na bazę Pearl Harbor.
Armia Czerwona pokonała Niemców w bitwie pod Kurskiem.
Po klęsce Wielkiej Brytanii w 1940 roku jej terytorium znalazło się pod okupacją niemiecką.
W sierpniu 1945 roku Stany Zjednoczone zrzuciły bomby atomowe na japońskie miasta Hiroszimę i Nagasaki.
Pytanie 4
przyporządkuj nazwy polskich jednostek wojskowych do miejsc w których walczyły one podczas II wojny światowej
Anglia
Dywizjon 303
Arnhem
Samodzielna Brygada Spadochronowa generała Sosabowskiego.
Falaise
1 Dywizja Pancerna dowodzona przez generała Maczka
Monte Casino
2 Korpus Polski pod dowództwem generała Andersa
Pytanie 5
Wyjaśnij znaczenie terminów:,,okupacja'', ,,getto'', ,,holokaust'' i Żegota
Holokaust
zagłada Żydów w trakcie II wojny światowej
getto
wydzielona , zamknięta dzielnica miasta . W czasie II wojny światowej w gettach osadzono ludność żydowską.
Żegota
organizacja, która pomagała Żydom w czasie II wojny światowej.
Okupacja
zajęcie obcego terytorium i przejęcie nad nim władzy
Pytanie 6
Wybierz jedno wyrażenie w każdym nawiasie , tak aby powstały zdania prawdziwe. - W ramach .... działały między innymi sądy , policja i szkolnictwo . - .... to najważniejsza organizacja zbrojna utworzona w Polsce podczas II wojny światowej . - Działania , które były podejmowane podczas okupacji w celu ośmieszenia Niemców , nazywa się .... - Powstanie warszawskie wybuchło ....