Test z Historii

2 Wojna Światowa Podsumowanie

Pytanie 1
Uporządkuj w kolejności chronologicznej wydarzenia z okresu II wojny światowej.
Pytanie 2
Wymień przyczyny klęski polaków w kampanii wrześniowej
Pytanie 3
Wybierz zdania prawdziwe
Pytanie 4
przyporządkuj nazwy polskich jednostek wojskowych do miejsc w których walczyły one podczas II wojny światowej
Pytanie 5
Wyjaśnij znaczenie terminów:,,okupacja'', ,,getto'', ,,holokaust'' i Żegota
Pytanie 6
Wybierz jedno wyrażenie w każdym nawiasie , tak aby powstały zdania prawdziwe. - W ramach .... działały między innymi sądy , policja i szkolnictwo . - .... to najważniejsza organizacja zbrojna utworzona w Polsce podczas II wojny światowej . - Działania , które były podejmowane podczas okupacji w celu ośmieszenia Niemców , nazywa się .... - Powstanie warszawskie wybuchło ....
Dalej