Badania operacyjne 2

Pytanie 1
System M/M/5/6 w ujęciu notacji Kendalla oznacza: (wybierz jedną lub więcej) brak odpowiedzi
Pytanie 2
System M/D/1 w notacji Kendalla oznacza:
Pytanie 3
System M/G/1/2 w notacji Kendalla oznacza:
Pytanie 4
System M/G/1/5 w notacji Kendalla oznacza:
Pytanie 5
System M/M/s w ujęciu notacji Kendalla oznacza: (wybierz jedną lub więcej)
Pytanie 6
System M/M/1/5 w ujęciu notacji Kendalla oznacza (wybierz jedną lub więcej)
Dalej