Test biograficzny

Jan Brzechwa

Pytanie 1
Jan Brzechwa był polakiem pochodzenia
Pytanie 2
Urodził się w roku
Pytanie 3
Czy Jan Brzechwa był tłumaczem literatury rosyjskiej?
Pytanie 4
Jak brzmiało prawdziwe nazwisko Jana Brzechwy
Pytanie 5
Brzechwa zadebiutował w roku
Dalej