Test

Podstawy chemii analitycznej - egzamin

Pytanie 1
As2S3 jest przykładem osadu
mieszanego
hydrofobowego
koloidowego
Pytanie 2
MgNH4PO4 to przykład osadu
drobnokrystalicznego
koloidowego
grubokrystalicznego
Pytanie 3
Obecność C z sączka powoduje, że w czasie prażenia osad BaSO4 redukuje się do
BaSO3
BaO
BaS
Pytanie 4
Oznaczanie jonów Cl- metodą Wohlarda to przykład miareczkowania
pośredniego
odwrotnego
bezpośredniego
Pytanie 5
Metody Mohra nie stosuje się do oznaczania jonów Cl- w roztworach alkalicznych ze względu na powstawanie
AgO2
AgO
Ag2O
Pytanie 6
W jodometrycznym oznaczaniu jonów ClO- stosunek liczności wydzielanego I2 do liczności oznaczanego składnika wynosi
1:1
2:1
1:2