Test z języka angielskiego

AKB w ULiTL

Pytanie 1
Kryterium, które można przyjąć przy kwalifikowaniu informacji do górnej i dolnej części tablicy SWOT (czym różnią się strony silne i szanse oraz słabe strony i zagrożenia) jest m.in.:
Pytanie 2
Metoda jakości drzew VTA to metoda:
Pytanie 3
Całkowite spęczenie objętościowe drewna sosnowego wynosi:
Pytanie 4
Czym różni się penetrometr statyczny od dynamicznego?
Pytanie 5
Rewitalizacja lub likwidacja plantacji wierzby na cele energetyczne związana jest z usunięciem z powierzchni 1 ha karp korzeniowych w ilości:
Dalej