Test

Klasa 5, dział 1 - Biologia nauka o życiu

Pytanie 1
Podstawowym elementem budowy wszystkich organizmów żywych jest:
narząd
układ
tkanka
komórka
Pytanie 2
Termin "biologia" wywodzi się z języka:
egipskiego
greckiego
francuskiego
aramejskiego
Pytanie 3
W procesie oddychania tlenowego organizm produkuje:
tlenek węgla
dwutlenek węgla
tlenek siarki
tlenek azotu
Pytanie 4
Która z wymienionych czynności nie jest zaliczana do czynności życiowych organizmów?
oddychanie
odżywianie
wzrost
obrona terytorium
rozmnażanie
Pytanie 5
Połącz w pary termin z definicją
grupa komórek o podobnej budowie
tkanka
zestaw doświadczalny, w którym nie zmieniamy żadnego czynnika
próba kontrolna
jedna z możliwych odpowiedzi na pytanie postawione w problemie badawczym
hipoteza
Pytanie 6
Zbiór wyspecjalizowanych grup komórek przeznaczonych do pełnienia określonych funkcji to:
narząd
układ
tkanka