Test z Biologii

Biologia klasa 6, dział 2 - Od parzydełkowców do pierścienic

Pytanie 1
Cechy charakterystyczne parzydełkowców to:
Pytanie 2
Komórki parzydełkowe umiejscowione są
Pytanie 3
Skupienie połączonych ze sobą organizmów tego samego gatunku nazywamy:
Pytanie 4
Czy stułbia płowa występuje w postaci meduzy?
Pytanie 5
Które z wymienionych parzydełkowców wykształciły wapienne szkielety?
Pytanie 6
Czy wszystkie płazińce są pasożytami?
Dalej