Test z Historii

Pierwsze Cywilizacje

Opis testu

Sprawdzian z Historii obejmujący tematy: Zanim zaczęła się historia, Starożytna Mezopotamia, Starożytny Egipt, Izrael i Fenicja, Cywilizacje Indii i Chin

Inne tryby testu

Pytania zawarte w teście

W teście Pierwsze Cywilizacje znajdziesz następujące pytania:

Pytanie 1:
Wypisz w kolejności chronologicznej wszystkie epoki [bez podziału na okresy].
Pytanie 2:
Połącz etapy ewolucji człowieka z charakterystycznymi ich cechami.
Pytanie 3:
Uszereguj w kolejności chronologicznej okresy epoki kamienia.