Test z Fizyki

BIOFIZYKA

Pytanie 1
W celu ograniczenia wpływu błędów przypadkowych na pomiar
Pytanie 2
Precyzję metody pomiarowej określamy na podstawie
Pytanie 3
3. Rozkład wartości pomiarowych w postaci krzywej Gaussa charakteryzuje się tym, że 95,5% wyników znajduje się w przedziale
Pytanie 4
Według teorii falowej Huygensa światło w wodzie rozchodzi się:
Pytanie 5
Szczegółowa teoria względności Einsteina podaje związek
Dalej