Test z Biologii

test cytogenetyka

Pytanie 1
Monosomia chromosomu X jest częstą przyczyną bezpłodności
Pytanie 2
obszar pseudoautosomalny występuje
Pytanie 3
geny syntoniczne
Pytanie 4
Sonda molekularna pozwalająca malować chromosomy jest nieprzydatna do identyfikacji mutacji typu
Pytanie 5
mozaicyzm chromowy jest skutkiem
Pytanie 6
największą diploidalną liczbę chromosomów wśród wymienionych zwierząt ma
Dalej