Test z Chemii

Pierwiastki 7 klasa

Opis testu

Podstawowe 24 pierwiastki

Inne tryby testu