Test

Fizyka II

Pytanie 1
Igła kompasu przeniesionego z półkuli północnej na południową zmieni swój kierunek o:
90
180
Zależy od miejsca pomiaru
Żadna z powyższych
Pytanie 2
Jakie pole może zwiększyć prędkość poruszającego się elektronu:
Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
Elektryczne
Oba
Magnetyczne
Pytanie 3
Nadprzewodzące elektromagnesy:
Możliwe, że będą w dalekiej przyszłości
Będą w najbliższej przyszłości
Istnieją dzisiaj
Są fikcją naukową
Pytanie 4
Energia pola magnetycznego zmagazynowana w cewce indukcyjnej przez którą płynie prąd o natężeniu I jest :
proporcjonalna do I^2
odwrotnie proporcjonalna do I
proporcjonalna do I
odwrotnie proporcjonalna do I^2
Pytanie 5
Bardzo silny magnes ma dużą:
Pozostałość magnetyczną
Przenikalność magnetyczną
Pętlę histerezy o małej powierzchni
Koercje
Pytanie 6
Miedzy biegunami silnego magnesu zawieszony jest na cienkiej nitce pręcik z paramagnetyka. Pręcik ustawi się w pozycji:
Prostopadle do linii pola magnetycznego
Równolegle do lini pola magnetycznego
Zostanie przyciągnięty do bieguna N
Pozostanie nieruchomy

Powiązane tematy